Ερευνητικά Έργα

Ζούμε σε μια εποχή όπου η γνώση και η τεχνολογία εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς.  Η εξέλιξη πετυγχαίνεται κυρίως με τις έρευνες των επιστημόνων που δουλεύουν πυρετωδώς παγκοσμίως.  Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι η επιστήμη είναι μια ατέλειωτη διεργασία και όπως το έθεσε ο Albert Einstein: 

« Ένα πράγμα που έμαθα σε μια μακρά πορεία ζωής: όλη η επιστήμη μας, που μετριέται εναντίον της πραγματικότητας, είναι πρωτόγονη και παιδιάστικη αλλά είναι το πολυτιμότερο πράγμα που έχουμε »      Albert Einstein (1879-1955) 

Σ’ ανταπόκριση αυτής της ανάγκης για εξέλιξη της επιστήμης μέσω της έρευνας, τα CCC Βιοϊατρικά Εργαστήρια ενώνουν τις προσπάθειες τους μαζί με άλλους επιστήμονες της Κύπρου μέσα από αυτόνομη έρευνα και σαν συνεργάτες με επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καθώς και άλλους γιατρούς.  Πιο κάτω παραθέτουμε μια σύνοψη των ερευνητικών εργασιών των CCC Bioϊατρικών Εργαστηρίων που έλαβαν/λαμβάνουν μέρος: 

Προηγούμενο ερευνητικό έργο 

Επίπεδα ομοκυστείνης σε άτομα με μεγάλο ρίσκο για καρδιακούς νόσους και προφανώς υγιή άτομα στον Κυπριακό Πληθυσμό. 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Ο γενικός στόχος αυτής της εργασίας ήταν ο εξής: 

1.         Καθορισμός της κλινικής χρησιμότητας των επιπέδων ομοκυστείνης σαν ένας βιολογικός δείκτης για καρδιοαγγειακές  ασθένειες (CVDs). 

Για αυτήν την μελέτη συλλέκτηκαν δείγματα αίματος από προφανώς υγιή άτομα και ασθενείς με καρδιοαγγειακές παθήσεις  στην Κύπρο και στη συνέχεια μετρήθηκαν τα επίπεδα ομοκυστείνης χρησιμοποιώντας την ΙΜx ανάλυση ομοκυστείνης.  Τα αποτελέσματα της τρέχουσας έρευνας υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια κλινική συσχέτιση καρδιολογικών παθήσεων με ψηλά επίπεδα ομοκυστείνης.  Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε όλο το άρθρο με το να κάνετε κλικ σ’ αυτή την σύνδεση:  Homocysteine levels in high risk and apparently healthy individuals the Cyprus Experience   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

1.     CCC Bioϊατρικά Εργαστήρια:  Κος Χ. Χαριλάου

2.     Δρ. Π. Αγαθαγγέλου  

 

Τρέχουσες εργασίες έρευνας  

Μελέτη 1:  Αξιολόγηση βιολογικών δείκτων για καρδιοαγγειακή ασθένεια στον Κυπριακό πληθυσμό 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Οι γενικοί στόχοι αυτής της μελέτης είναι οι εξής:

1.      Καθορισμός της κλινικής χρησιμότητας των επιπέδων ομοκυστείνης ως βιολογικός δείκτης για καρδιοαγγειακές ασθένειες (CVDs).

2.      Καθορισμός της κλινικής χρησιμότητας των επιπέδων proBNP ως βιολογικός δείκτης για καρδιοαγγειακές ασθένειες.  

Δείγματα αίματος από προφανώς υγιή άτομα και άτομα που πάσχουν απο καρδιοαγγειακές ασθένειες και είναι κάτοικοι Κύπρου θα μαζευτούν και τα επίπεδα ομοκυστείνης (μετρημένα χρησιμοποιώντας την ΙΜx εξέταση ομοκυστείνης)  και τα επίπεδα proBNP (μετρημένα χρησιμοποιώντας το Elexcys) θα καθοριστούν.  Ο στόχος  αυτής της μελέτης είναι να επεκτείνει την προηγούμενη μας έρευνα και να ενσωματωσει νέους βιολογικούς δείκτες  για καρδιοαγγειακές ασθένειες όπως το proBNP. 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

1.             CCC Βιοϊατρικά Εργαστήρια:  Κος Χ. Χαριλάου, Δρ. Σ. Νικολαου και Δρ. Π. Αγαθαγγέλου. 

Μελέτη 2: Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών και μοριακή επιδημιολογία ΗΙV και HCV ανάμεσα στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην Κύπρο 

Τα Βιοϊατρικά Εργαστήρια του Χάρη Χαριλάου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου εργάζονται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών και μοριακή επιδημιολογια HΙV και ΗCV ανάμεσα στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην Κύπρο». Το έργο είναι υπό την επίβλεψη του Δρ. Λεόντιου Κωστρίκη, επικεφαλή του εργαστηρίου Βιοτεχνολογιας και Μοριακης Ιολογίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα ναρκωτικά.  Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι ο καθορισμός της επικράτησης και της μοριακης επιδημιολογίας μολυσματικών ασθενειών σ’ αυτή την ομάδα πληθυσμού που είναι υψηλού-ρίσκου.