κατάλογος αναλύσεων

Το χημείο διενεργεί τις ακόλουθες αναλύσεις. Επιλέξτε γράμμα για να δείτε τις ανάλογες αναλύσεις:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O
P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - OTHER

 

a--
     
Anti nRNP ANTIBODY
Anti Scl-70 ANTIBODY
Anti SS-A/Ro ANTIBODY
Anti SS-B/La ANTIBODY
Anti SS-B/La Antibody
ANTI TRANSGLUTAMINASE IgG
ANTI TRANSGLUTAMINASE IgA
ANTICARDIOLIPIN TOTAL
Antithyroid antibody
ASCA
ASO titer
ACID PHOSPHATASE
ALBUMIN
ALBUMIN/GLOBULIN RATIO
ALDOLASE
ALP
AMMONIA
Amylase (Abdominal fluid)
Apo-B
Apo A-1
ATHEROGENIC RATIO
Antithrombin III
APTT
ALB/GLO RATIO
ALBUMIN
ALK. PHOSPHATASE
ANTI B2 GLYCOPROTEIN
ANTI-GLIADIN IgG
Anti-HAV IgG
Anti-HAV IgM
Anti-HBc
Anti-HBc IgG
Anti-HBc IgM
Anti-HBe
Anti-HBs
Anti-HCV
ANTI-ISLET CELLS ABS(IFA)
Anti-MitochondriaAnti-Ovarian Antibodies
ACE (SACE ) ANGIOTENSIN
Anti-Parietal Cells
ANTI-SM Antibody
Anti-Sm ANTIBODY
Anti-SS-A/Ro Antibody
Anti-Smooth Muscle
Anti-Tail IgG
Anti-Thyroid Colloidal
Anti-TPO Antibodies
ANTI-TR-Ab
ANTI-TRANSGLUTAMINASE IgG
ANTI-TRANSGLUTAMINASE IgM
Anti Citrullin (CCP )
Anti Endomysium IgA
Anti Centromere Antibody

ALDOSTERONE
ANDROSTENEDIONE
ACTH(Adrenocorticotropic)
Acacia
Almond
Alternaria
Aspergillus
Antithrombin III
APTT
AMPHETAMINES
a1-Antitrypsin
ADENOVIRUS IgM
Alpha1- Antitrypsin
AMOEBA HISTOLYTICA IgG
AMOEBA HISTOLYTICA IgM
ANA-8S
ANA (IFA Hep-2 Test)
ANCA-C
ANCA-P
ANCA Neutrophil Ab(IFA)
Anti-dsDNA (C.luciliae)
ANTI-GLIADIN IgA
ANTI-GLIADIN ABS IGA
ANTI-GLIADIN ABS IGG
ANTI-tTG IgA
ANTI-tTG IgG
Anti - Sm Antibody
b--
     

BICARBONATE
beta-CrossLaps/serum
BONE ALK.PHOSPHATASE
BILIRUBIN
BICARBONATE
BORON
B2 GLYCOPROTEIN IgG
B2 GLYCOPROTEIN IgM

Pro BNP

B2 GLYCOPROTEIN TOTAL
BLOOD GROUP
BORRELIA BURGDORFERI ABS
Borrelia burgdorferi IgG
Borrelia burgdorferi IgM
BTA(Bladder Tumor Antigen) BLOOD CULTURE
BENCE JONES PROTEIN

Banana
Barley
Bean,White
Beech
Beef
Bermuda
BLEEDING TIME
BENZODIAZAPINE
Beta-2 Microglobulin
c--
     
CHLORIDE
CK MM
COPPER IN SERUM
CPK
CPK-MB
CREATININE (2 HRS URINE)
CREATININE (24 HRS URINE)
CREATININE
CREATININE CLEARANCE
CALCIUM (Ca)
CHOLESTEROL
CPK
CREATININE
CARBONATE
CHELATED COPPER
CHROMIUM IN WATER
CONDUCTIVITY
COPPER IN WATER
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
cANCA- (PR3 SENSITIVE)
Cardiolipin IgG Abs.
Cardiolipin IgM Abs.
CMV ( IgG )
CMV(IgM)
COMPLEMENT C3c
COMPLEMENT C4
COOMB's DIRECT
COOMB's INDIRECT
Coxiella burnetti IgM
Coxsackie IgM (IFA)
Coxsackie IgG (IFA)
CRP
CRYOGLOBULINS QUALITATIVE
C-PEPTIDE
C.E.A.
CALCITONIN
CALCIUM ( 2 HOURS URINE)
CALCIUM (24 HOURS URINE)
CALCIUM
CERULOPLASMIN
CHOLESTEROL
CASONI
CHLAMYDIA (ANTIGEN)
CHLAMYDIA (IgA)
CHLAMYDIA (IgG)
Chlamydia Pneumoniae
Clostridium difficile

CORTISOL (AM)
C1 ESTERASE INHIBITOR
CORTISOL (p.m)
Candida
Carrot
Casein
Cat
Cedar (Mountain)
Celery
Cereal mix I
Cereal mix II
Cheese(cheddar)
Chenopod mix II
Chicken
Chocolate
Cladosporium
Codfish
Corn
Cow
Clotting Time
Coagulation III
Control Time
CANNABINOIDES
COCAINE
CA 125

CALPROTECTIN

d--
     
Deoxypyridinoline (Dpd)
DEPAKENE (VALPROIC ACID)
DOSE GIVEN
D-dimer
Dried fruit mix
DHEA-S
DIGOXIN
D-Pyridinoline

dsDNA-G
dRVVT neat/confirm ratio
D-dimer
Dog
e--
     
EAR SWAB
EYE SWAB
ESR
EOS
ESR
E.COLI
ENTEROCOCCI

ENA (ELISA) Extractable N
ENTEROVIRUSES-IgG
ENTEROVIRUSES-IgM
Epstein-Barr EBV VCA IgG
Epstein Barr EBV-VCA IGM
EPSTEIN BARR VCA IgG
EPSTEIN BARR VCA IgM
Equatorial IgA+IgG
ECHINOCOCCUS (HYDATID) Qu
Egg White
Egg Yolk
English Plantain
Eucalyptus
Echovirus IgG (IFA)
Echovirus IgM (IFA)
ENA-6 S
f--
     
FREE PSA/TOTAL PSA RATIO
FRUCTOSAMINE
FIBRINOGEN
FECAL COLIFORM'S
FLUORIDE
FREE CHLORINE
FREE COPPER
FTI
Front Acrosome IgM
FTA-ABS IgM (IF Test
FTA-ABS IgG (IF TEST)
FASTING INSULIN LEVELS
FERRITIN
FOLIC ACID
FREE PSA

FACTOR IX
FACTOR VIII
FACTOR X
FIBRINOGEN
Free T3
Free T4
FREE TESTOSTERONE
FSH
g--
     
GLUCOSE 120'
GLUCOSE 30'
GLUCOSE 60'
GLUCOSE 90'
GLUCOSE FASTING
GLUCOSE
GROWTH HORMONE 90 MIN
Group A streptococcal Ag
Gonorrhea antigen test
G6PD
G6PD (Hb)
GLOBULIN
Growth Hormone
Garlic
Grass mix
GROWTH HORMONE 30 MIN
GAD-AB
GROWTH HORMONE 120MIN
GROWTH HORMONE 60MIN
h--
     
HSV 2 (IgG-IgM) SCREEN
HVS
Haptoglobin
Hb
HbA1c (IFCC) HPLC METHOD
HbA1c HPLC (DCCT/NGSP)
HBDH
HDL-CHOLESTEROL
HOMOCYSTEINE
HERPES I IgG
HERPES I IgM
HERPES II IgG
HERPES II IgM
HIV gag Gene DNA (PCR)
HIV I & II antibodies
HpSA (H.pylori Ag stool)
HSV 1 ( IgG-IgM) SCREEN
HSV 1&2 IgG
HSV 1&2 IgM

Horse
Housedust
H.P.L
HA IgG Antibodies
HA IgM Antibodies
HBeAg
HBsAg
HELIC. PY-TEST (BREATH-T)
HELICOBACTER PYLORI ABS
HERPES I & II IgG (IFA)
i--
     
Insta TB (M.Tuberculosis)
IGF 1 (SOMATOMEDIN)
IGF BP3
INDIRECT BILIRUBIN
INSULIN RESISTANCE
IRON
I.N.R

IgG3
IgG4
IgM
IMMUNOELECTROPHORESIS IgM
INF. MONONUCLEOSIS
Influenza A IgM
Influenza B IgM

INR INT.NOR.RATIO
I.C.T.P
IA2-AB
IgA
IgG
IgG1
IgG2
IRON (H.R)
j--
 
No tests starting from J
k--
 
No tests starting from K
l--
     

LDH
LDL-CHOLESTEROL
LEAD
LEPTIN
LIPASE
LITHIUM

LP(α)

Lipoprint (small dense LDL subfractions)

 

Listeria
LISTERIA 1 (IFA)
LISTERIA 1:O
LISTERIA 4b (IFA)
LISTERIA 4b:O
LACTATE
Last Dose
Lupus anticoagulant
Lamb
LUPUS ANTICOAGULANT
LH
L.E test
Legionella IgG (IFA)
Legionella IgM (IFA)
Legionella pneumophila Ag
LEAD IN WATER
m--
     
Mycoplasma pneumoniae IgG
Mycoplasma Pneumoniae IgM
MYCOPLASMA U.U.
MYCOLOGY
MAGNESIUM
MICROALBUMIN (RAND URINE)
MICROALBUMIN (URINE)
Mantoux Test
MEASLES IgG (IFA)
MEASLES IgM (IFA)
MUMPS IgG
MUMPS IgM
MYCOPLASMA C/S HOMINIS
MYCOPLASMA HOMINIS
MYOGLOBIN
MAGNESIUM
MTD
METHAMPHETAMINE
Milk
Mite(farinae)
Mite(pteronyssinus)
Mugwort
MALARIA THICK SLIDE
n--
     
NITRITE NICKEL IN WATER
NITRATE

NORMAL CONTROL
NOSE SWAB
o--
     
OCCULT BLOOD
OSMOLALITY (SERUM)
OSMOLALITY (URINE)
OSTEOCALCINE
OESTRADIOL
Onion mix
Orange
OPIATES
OESTRIOL

OROSOMUCOID PROTEIN
Oak mix
Oak, White
Olive,Black
Olive/Ash/Privet mix
p--
     

PLATELETS
POLYS
POTASSIUM
PSEUDOMONAS
PHENCYCLIDINE
PARATHYROID HORMONE
PROGESTERONE
PROLACTIN
pANCA (MPO)
Parainfluenza (Types 1-3)
PARVOVIRUS B19 IgM(IFA)
Paul-Bunnel
Post.Acrosome IgM

Pro BNP

Pregnacy test
PPD TUBERCULIN
PCV
PHENOBARBITONE
PHENYTOIN (EPANUTIN)
PORPHYRIN IN URINE
PHOSPHOROUS
POTASSIUM (URINE)
POTASSIUM
proBNP
PROCALCITONIN (PCT)
PROST.ACID PHOSPHAT.
PROTEIN TOTAL
PSA
PSEUDOCHOLINESTERASE
Protein C
pH
Pea
Peach
Peanut
Pellitory
Penicillium
Pine mix
Pork
Potato
Protein C
PROTHROMBIN INDEX
PUS SWAB
PROTHROMBIN TIME
PT RATIO
Protein S
PHOSPHOROUS
q--
 
No tests starting from Q
r--
     
Rubella (IgM)
RENIN
RBC
RHESUS
Rotavirus Antigen
Rubella (IgG)
R.S.V. IgM
Rabbit(food)
Ragweed mix I
Rye
R.A test
s--
     
SERUM ISULIN 90"
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
Sicle Hb
SODIUM (URINE)
SODIUM
SGOT
SPUTUM
SERUM AMYLASE
SERUM COPPER
SERUM INSULIN
SERUM INSULIN 120"
SERUM INSULIN 30"
SERUM INSULIN 60"
SGPT
SULFATE
SODIUM
STREP A DIRECT ANTIGEN
SHBG
Sage mix
Shellfish mix
Soybean
SUGAR
t--
     
T.BILIRUBIN
Tacrolimus (FK 506)
TEGRETOL (CARBAMAZEPINE)
TIBC
TRIGLYCERIDES
Troponin T ( TROP T )
TOTAL PROTEIN
TOTAL HARDNESS(CaCo3)
TOTAL DIS.SOLIDS (T.D.S)
TOTAL COLIFORM'S
TOTAL CHLORINE

Total β-hCG quantitative
TSH
TSH RECEPTOR ABS
Total T3
Thyroglobulin Antibody
Thyroid microsomal abs.
Total IgE
TOXOPLASMA IgG AVIDITY
Toxoplasmosis (IgG)
Toxoplasmosis (IgM)
TPHA

Tomato
Total IgE
Tuna
Turkey
Thrombin Time
T3
T3 up
T4
TESTOSTERONE
THYROGLOBULIN
THROAT SWAB
u--
     
URINE URIC ACID
URINE GLUCOSE FASTING
URINE GLUCOSE 120'
URINE GLUCOSE 60'
URINE KETONES 60'
URINE KETONES 120'
URINE KETONES FASTING
URINE REPORT(GTT)

URINE 2 HOURS VOLUME
URINE 24 HOURS VOLUME
URINE AMYLASE
URINE CATECHOLAMINES
URINE MAGNESIUM (24 h)
URINE MAGNESIUM (RANDOM)
URINE PHOSPHORUS
URINE PROTEIN

URINE FREE CORTIZOL 24 HR
UREAPLASMA C/S UREALYTICU
UREAPLASMA UREALYTICUM
URETHRAL SWAB
UIBC
UREA
UREA URINE 24 HOUR
URIC ACID
v--
     
VITAMIN D (25-Hydroxy-)
VMA
Vegetable Mix
VALPROIC ACID
VANCOMYCIN LEVEL
VITAMIN B12
VARICCELLA-ZOSTER IgG
VARICELLA ZOSTER IGM
VDRL
VIRUS EBSTEIN BARR
w--
     

Walnut

Water Culture

Water Biochemistry

Wheat WOUND SWAB
x--
 
Xylose
y--
     
  Yeast, Bakers YEAST & MOLD'S
z--
     
  ZINC ZINC IN WATER
other--
     
24hr URINE PROTEIN
5-HIAA
γGT
17 OHKS
17a- OH PROGESTERONE
β-hCG qualitative
3 Trees Mix
4 Grass Mix
17-β-ESTRAIOL
17 KS (KETOSTEROIDS)