Βιοχημεία – Ανάλυση Ναρκωτικών Ουσιών / Ανάλυση Νερού

 • Cocaine, Crack (COC)
 • Morphin, Opiates,
 • Heroin (MOP)
 • Amphetamines (AMP)
 • Benzodiazepine (BZO)
 • Meth amphetamines (MET)
 • Marihuana / Cannabis (THC)
 • Phencyclidine
 • Methadon (MTD)
 • Ecstasy (MDMA)
 • Buprenirphin (BUP)
 • Barbiturate (BAR)

Conductivity
pH
Total Hardness
Total Dis. Solids
Boron

ANIONS:

 • Chloride
 • Sulfate
 • Carbonate
 • Bicarbonate
 • Nitrate
 • Nitrite

CATIONS:

  • Sodium
  • Potassium
  • Calcium
  • Magnesium
elGreek
Scroll to Top