Αιματολογία / Πηκτικότητα

Η ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ είναι ο κλάδος που ασχολείται µε το αίµα, τους ιστούς που παράγουν αίµα και τις αιµατολογικές ασθένειες. Η γενική εξέταση αίµατος παρέχει γενικές πληροφορίες για τα κύτταρα του αίµατος (ερυθρά, λευκά, αιµοπετάλια), για την αιµοσφαιρίνη, τον αιµατοκρίτη και άλλα. Ο γιατρός σας µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να εντοπίσει αιµατολογικές ασθένειες όπως:
1

Ανεμία

Η ανεµία, που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ερυθρών κυττάρων.

3

Αιµατολογικές Κακώσεις

Οι αιµατολογικές κακώσεις όπως η λευχαιµία, το λέµφωµα και το µυέλωµα.

2

Ερυθροκυττάρωση

Η ερυθροκυττάρωση, που χαρακτηρίζεται από την υπερβολική παραγωγή ερυθρών κυττάρων.

4

Θαλασσαιµία

Η θαλασσαιµία που χαρακτηρίζεται από την ανώµαλη παραγωγή αιµοσφαιρίνης. Αυτές οι ασθένειες εντοπίζονται συνήθως σε ανθρώπους από µεσογειακές χώρες.

ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ είναι η διαδικασία της πήξης του αίµατος. Όταν υπάρχει υπερβολική αιµορραγία ή πήξη του αίµατος (θρόµβωση) ο γιατρός ζητά να γίνουν εξετάσεις πηκτικότητας για να εντοπιστεί ο αιτιολογικός παράγοντας. Μία ασθένεια που συσχετίζεται µε την ανεπάρκεια πηκτικότητας είναι η θροµβοφιλία.

Η θροµβοφιλία είναι η προδιάθεση στη δηµιουργία των αιµατικών θροµβώσεων. Η θροµβοφιλία είναι µια ασθένεια που αποδίδεται στην γενετική προδιάθεση του ατόµου.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ/ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • FBC + 5 part Diff
 • ESR
 • FBC + 5 part Diff
 • ESR
 • Iron, TIBC
 • Ferritin
 • B12
 • Folate (RBC)
 • Prothrombin Time
 • Prothrombin Index
 • PT ratio
 • INR INT. NOR. Ratio
 • APTT
 • Normal Control
 • PROTHROMBIN TIME
 • CONTROL TIME
 • PROTHROMBIN INDEX
 • PT RATIO
 • INR INT.NOR.RATIO
 • APTT
 • NORMAL CONTROL
 • FIBRINOGEN
 • Protein C
 • Protein S
 • Antithrombin III
 • D-dimer
 • LUPUS ANTICOAGULANT
 • dRVVT neat/confirm ratio
 • FBC
 • Coagulation Profile
 • Antithrombin III
 • Factor V Leiden gene
 • Factor II Prothrombin gene
 • MTHFR gene
 • Fibrinogen
 • Lupus Anticoagulant
 • Protein C
 • Protein S
 • Anticardiolipin Abs

Χρήσιμες ιστοσελίδες για περαιτέρω πληροφορίες:

 • Cooley’s Anemia Foundation

  Για επιπρόσθετες πληροφορίες για την θαλασσαιµία επισκεφθείτε το Cooley’s Anemia Foundation

 • Medline Plus

  Για επιπρόσθετες πληροφορίες για αιµατολογικες και θροµβοτικές ασθένειες επισκεφθείτε

 • Lab Tests Online

  Για επιπρόσθετες πληροφορίες για συγκεκριµένες εξετάσεις αίµατος επισκεφθείτε το Lab tests online

elGreek
Scroll to Top