Ερευνητικά Έργα

Ζούμε σε μια εποχή όπου η γνώση και η τεχνολογία εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς. Η εξέλιξη πετυγχαίνεται κυρίως με τις έρευνες των επιστημόνων που δουλεύουν πυρετωδώς παγκοσμίως. Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι η επιστήμη είναι μια ατέλειωτη διεργασία και όπως το έθεσε ο Albert Einstein:

Ένα πράγμα που έμαθα σε μια μακρά πορεία ζωής: όλη η επιστήμη μας, που μετριέται εναντίον της πραγματικότητας, είναι πρωτόγονη και παιδιάστικη αλλά είναι το πολυτιμότερο πράγμα που έχουμε

Σ’ ανταπόκριση αυτής της ανάγκης για εξέλιξη της επιστήμης μέσω της έρευνας, τα CCC Βιοϊατρικά Εργαστήρια ενώνουν τις προσπάθειες τους μαζί με άλλους επιστήμονες της Κύπρου μέσα από αυτόνομη έρευνα και σαν συνεργάτες με επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καθώς και άλλους γιατρούς. Πιο κάτω παραθέτουμε μια σύνοψη των ερευνητικών εργασιών των CCC Bioϊατρικών Εργαστηρίων που έλαβαν/λαμβάνουν μέρος:

Επίπεδα ομοκυστείνης σε άτομα με μεγάλο ρίσκο για καρδιακούς νόσους και προφανώς υγιή άτομα στον Κυπριακό Πληθυσμό.

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Ο γενικός στόχος αυτής της εργασίας ήταν ο εξής:

1. Καθορισμός της κλινικής χρησιμότητας των επιπέδων ομοκυστείνης σαν ένας βιολογικός δείκτης για καρδιοαγγειακές ασθένειες (CVDs).

Για αυτήν την μελέτη συλλέκτηκαν δείγματα αίματος από προφανώς υγιή άτομα και ασθενείς με καρδιοαγγειακές παθήσεις στην Κύπρο και στη συνέχεια μετρήθηκαν τα επίπεδα ομοκυστείνης χρησιμοποιώντας την ΙΜx ανάλυση ομοκυστείνης. Τα αποτελέσματα της τρέχουσας έρευνας υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια κλινική συσχέτιση καρδιολογικών παθήσεων με ψηλά επίπεδα ομοκυστείνης. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε όλο το άρθρο με το να κάνετε κλικ σ’ αυτή την σύνδεση: Homocysteine levels in high risk and apparently healthy individuals the Cyprus Experience

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

1. CCC Bioϊατρικά Εργαστήρια: Κος Χ. Χαριλάου

2. Δρ. Π. Αγαθαγγέλου

elGreek
Scroll to Top