Ανοσολογία

Η ανοσολογία είναι η µελέτη του ανοσοποιητικού συστήµατος. Ο σκοπός του ανοσοποιητικού συστήµατος είναι να µας προστατεύει από ασθένειες µε το να εντοπίζει και να σκοτώνει παθογόνα και καρκινογόνα κύτταρα. Για να επετεύχθη αυτό επιστρατεύονται µια σειρά από πολυσύνθετους µηχανισµούς που έχουν ως στόχο την εξουδετέρωση παθογόνων που προσβάλλουν τον ανθρώπινο οργανισµό. Το ανοσοποιητικό σύστηµα έχει δύο βασικά σκέλη (α) την έµφυτη ανοσία και (β) την προσαρµοζόµενη ανοσία (πιο κάτω παρατίθεται ο πίνακας µε τα χαρακτηριστικά των δύο βασικών σκελών του ανοσοποιητικού συστήµατος ).
Έμφυτες Προσαρµοζόµενες
 • Μη συγκεκριµένη ανταπόκριση σε
  παθογόνα
 • Άµεση ανταπόκριση
 • Περιλαµβάνει κυτταρικά και
  χυµικά σκέλη
 • Μη διατήρηση µνήµης σε
  προηγούµενη έκθεση σε παθογόνα
 • Συγκεκριµένη ανταπόκριση (για
  συγκεκριµένα παθογόνα)
 • Καθυστερηµένη πρώτη
  ανταπόκριση αλλά µέγιστη
  ανταπόκριση στη δεύτερη έκθεση
  στο ίδιο παθογόνο
 • Περιλαµβάνει κυτταρικά και
  χυµικά σκέλη
 • Μνήµη εγκαθίσταται µετά την
  πρώτη έκθεση στο παθογόνο

Αν το ανοσοποιητικό σύστηµα δεν λειτουργήσει επαρκώς ή αν η παθογονική επίθεση
είναι πολύ µεγάλη για να καταπολεµηθεί τότε ο οργανισµός θα αρρωστήσει. Απ’ την
άλλη µεριά, αν το ανοσοποιητικό σύστηµα γίνει υπερδραστήριο τότε θα παρουσιαστεί
αυτοανοσία.


Η αυτοανοσία παρουσιάζεται όταν ένας οργανισµός δεν µπορεί να αναγνωρίσει τις
πρωτεΐνες και τα µόριά του προκαλώντας µια ανοσολογική ανταπόκριση έναντι των
δικών του κυττάρων και ιστών. Μερικές αυτοάνοσες ασθένειες είναι οι εξής:
rheumatoid arthritis (RA), systemic lupus erythematosus (SLE) and Type I diabetes
mellitus (IDDM).

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

 • FBC
 • ESR
 • Uric Acid
 • RF
 • Anti CCP Antibodies (RF)
 • C Reactive Protein
 • ANA
 • FBC+ESR
 • Uric Acid
 • ANA
 • ANCA-C
 • ANCA-P
 • Anti-ds DNA (Crithidia)
 • ENA
 • Anti nRNP
 • Anti Sm
 • Anti Ro (SS-A)
 • Anti La (SS-B)
 • Anti Jo-1
 • Anti Scl 70
 • RF
 • Anti CCP Antibodies (RF)
 • C Reactive Protein
 • FBC + ESR
 • Antinuclear Autoantibodies
 • Anti-ds DNA
 • ENA
 • Anti nRNP, Sm, Ro,
 • La, Jo-1
 • RF
 • Anti CCP Antibodies (RF)
 • Anticardiolipin
 • Autoantibodies
 • Complement 3,4
 • C Reactive Protein

Χρήσιμες ιστοσελίδες για περαιτέρω πληροφορίες:

 • Wikipedia

  Για γενικές πληροφορίες για το ανοσοποιητικό σύστηµα επισκεφθείτε Wikipedia the free encyclopedia

 • the American autoimmune related disorders

  Για πληροφορίες για ασθένειες της αυτοανοσίας επισκεφθείτε the American autoimmune related disorders

 • Lab tests online

  Για περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριµένες εξετάσεις επισκεφθείτε το Lab tests online

elGreek
Scroll to Top