Ιολογία

Η ΙΟΛΟΓΙΑ είναι η µελέτη των ΙΩΝ. Οι ιοί είναι µικροσκοπικοί λοιµώδεις
παράγοντες που δεν έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής έξω από τον ξενιστή.
Εποµένως, εξαρτώνται στον ξενιστή για να επιβιώσουν. Η γενική δοµή του ιού είναι
ένα προστατευτικό πρωτεϊνικό περίβληµα που περικλείει την γενετική ουσία, το DNA
ή το RNA. Οι ιοί προκαλούν πολλές ασθένειες στον άνθρωπο και οι ασθένειες αυτές
παίρνουν το όνοµα του ιού που τις προκαλεί. (π.χ. HIV).

Στα εργαστήριά µας διεξάγουµε διάφορες ιολογικές εξετάσεις για να εντοπίσουµε ιούς όπως:

Hepatitis Virus B (HBV)

Cytomegalovirus (CMV)

Hepatitis Virus C (HCV)

Epstein Bar Virus (EBV)

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Syphilis

Αυτοί οι ιοί έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά που µας δίνουν την δυνατότητα να τους εντοπίσουµε και να δούµε το πως εξελίσσεται η ασθένεια. Τα διαγράµµατα πιο κάτω δείχνουν τα αντιγόνα και τα αντισώµατα που παράγονται από τους ιούς HBV και HCV σε διαφορετικά στάδια της µόλυνσης. Αυτά τα διαγράµµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατανόηση µιας εξέτασης ηπατίτιδας.
∆ιάγραµµα 1: Εµφάνιση αντιγόνων και αντισωµάτων ηπατίτιδας Β κατά την διάρκεια της µόλυνσης HBV.
∆ιάγραµµα 2: Ορρολογικό προφίλ κατά την διάρκεια της µόλυνσης HCV. Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την εξής ιστοσελίδα: http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_C

ΙΟΛΟΓΙΑ

 • Hepatitis B Surface
 • Antigen (HBsAg)
 • Hepatitis Bs antibody (Anti-HBs)
 • Hepatitis B Core IgG
 • Antibodies (AntiHBcIgG)
 • Hepatitis C Antibodies (Anti-HCV)
 • Human Immunodeficiency
 • Virus (HIV)
 • Cytomegalovirus IgG (CMV IgG)
 • CMV IgM
 • Epstein Barr Virus IgG (EBV IgG)
 • EBV IgM
 • Venereal Disease Research
 • Laboratory test
  (VDRL)
 • Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)
 • Hepatitis B Core IgG
 • Antibodies (AntiHBcIgG)
 • Hepatitis B Core IgM
 • Antibodies (AntiHBcIgM)
 • Hepatitis Be Antigen (HBeAg)
 • Hepatitis Be Antibody (Anti-HBe)
 • Hepatitis Bs antibody (Anti-HBs)

Χρήσιμες ιστοσελίδες για περαιτέρω πληροφορίες:

elGreek
Scroll to Top