Γενικές Εξετάσεις

Οι γενικές εργαστηριακές εξετάσεις είναι ένας κλάδος της ιατρικής που ασχολείται µε την πρόληψη ασθενειών, µε την προώθηση µιας πιο υγιεινής ζωής και την ανίχνευση ασθενειών σε αρχικά στάδια. Παρόλο που πολλοί θεωρούν ότι οι γενικές εξετάσεις δεν είναι χρήσιµες µπορούν να βοηθήσουν στο να έχουµε µια πιο υγιή ζωή. Σύµφωνα µε το φύλο και την ηλικία ενός ανθρώπου ο γιατρός θα ζητήσει την ανάλογη εξέταση για να εντοπίσει συγκεκριµένες ασθένειες (οι εξετάσεις που προσφέρονται απ’ τα εργαστήρια µας παρατίθενται στις επόµενες σελίδες). Ο πιο κάτω ο πίνακας δείχνει διάφορες ασθένειες που µπορούν να εντοπισθούν από το πακέτο εξετάσεων που προσφέρουµε.

Παιδιά

 • Υψηλή Χοληστερόλη
 • Αιματολογικές ασθένειες
 • Σίδηρος

Ενήλικες

 • Υψηλή Χοληστερόλη
 • Δυσλειτουργία Θυρεοειδή
 • ∆ιαβήτης
 • Καρκίνος του προστάτη
 • Νεφρικές ασθένειες
 • Καρδιακές ασθένειες
 • Ηπατικές ασθένειες

Ενήλικες (>60)

 • Υψηλή Χοληστερόλη
 • ∆υσλειτουργία Θυρεοειδή
 • ∆ιαβήτης
 • Καρκίνος του προστάτη
 • Νεφρικές ασθένειες
 • Καρδιακές ασθένειες
 • Ηπατικές ασθένειες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • FBC + ESR + Platelets
 • URINE REPORT
 • GLUCOSE FASTING
 • (Σάκχαρο)
 • UREA (Ουρία)
 • URIC ACID (Ουρικό Οξύ)
 • CHOLESTEROL (Χοληστερίνη)
 • HDL-CHOLESTEROL
 • LDL-CHOLESTEROL
 • TRIGLYCERIDES (Τριγλυκ.)
 • ATHEROGENIC RATIO
 • SGPT (ALT)
 • SGOT (AST)
 • IRON (Σίδηρος)
 • CREATININE (Κρεατίνη)
 • FBC + ESR + Platelets
 • URINE REPORT
 • GLUCOSE FASTING (Σάκχαρο)
 • UREA (Ουρία)
 • URIC ACID (Ουρικό Οξύ)
 • CHOLESTEROL (Χοληστερίνη)
 • HDL-CHOLESTEROL
 • LDL-CHOLESTEROL
 • TRIGLYCERIDES (Τριγλυκ.)
 • ATHEROGENIC RATIO
 • SGPT (ALT)
 • SGOT (AST)
 • ALP (Αλκ. Φωσφατάση)
 • γGT
 • T. BILIRUBIN (Χολερυθρίνη)
 • D. BILIRUBIN
 • IRON (Σίδηρος)
 • CREATININE (Κρεατίνη)
 • FBC + ESR + Platelets
 • GLUCOSE FASTING (Σάκχαρο)
 • UREA (Ουρία)
 • URIC ACID (Ουρικό Οξύ)
 • CHOLESTEROL (Χοληστερόλη)
 • HDL-CHOLESTEROL
 • LDL-CHOLESTEROL
 • TRIGLYCERIDES (Τριγλυκ.)
 • ATHEROGENIC RATIO
 • SGPT (ALT)
 • SGOT (AST)
 • ALP (Αλκ. Φωσφατάση)
 • γGT
 • T. BILIRUBIN (Χολερυθρίνη)
 • D. BILIRUBIN (Χολερυθρίνη)
 • IRON (Σίδηρος)
 • CREATININE (Κρεατίνη)
 • SODIUM (Νάτριο)
 • POTASSIUM (Κάλιο)
 • CHLORIDE (Χλώριο)
 • TIBC
 • LDH
 • CPK
 • CRP
 • FT4
 • TSH
 • HOMOCYSTEINE
 • PSA
 • FBC + ESR + Platelets
 • GLUCOSE FASTING (Σάκχαρο)
 • UREA (Ουρία)
 • URIC ACID (Ουρικό Οξύ)
 • CHOLESTEROL (Χοληστερόλη)
 • HDL-CHOLESTEROL
 • LDL-CHOLESTEROL
 • TRIGLYCERIDES (Τριγλυκ.)
 • ATHEROGENIC RATIO
 • SGPT (ALT)
 • SGOT (AST)
 • ALP (Αλκ. Φωσφατάση)
 • γGT
 • T. BILIRUBIN (Χολερυθρίνη)
 • D. BILIRUBIN (Χολερυθρίνη)
 • IRON (Σίδηρος)
 • CREATININE (Κρεατίνη)
 • SODIUM (Νάτριο)
 • POTASSIUM (Κάλιο)
 • CHLORIDE (Χλώριο)
 • TIBC
 • LDH
 • CPK
 • CRP
 • FT4
 • TSH
 • HOMOCYSTEINE
 • FERRITIN
 • FBC + ESR + Platelets
 • Iron
 • Ferritin

*Ο γιατρός σας µπορεί να ζητήσει
και επιπρόσθετες εξετάσεις.

 • FBC + ESR + Platelets
 • Blood Group / Rhesus
 • Glucose
 • Urea
 • Urine Routine
*Ο γιατρός σας µπορεί να ζητήσει και επιπρόσθετες εξετάσεις.
 • CHECK-UP II and
 • Prostate Profile
 • FT4/TSH
 • Homocysteine
 • C-Reactive Protein
 • FOB
 • MSU
 • CHECK-UP II and
 • FT4/TS H
 • Homocysteine
 • C-Reactive Protein
 • FOB
 • MSU

Χρήσιμες ιστοσελίδες για περαιτέρω πληροφορίες:

 • American College of Preventive Medicine

  Για περαιτέρω πληροφορίες για το θέµα της προληπτικής ιατρικής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του American College of Preventive Medicine

 • Lab Tests online

  Για περαιτέρω πληροφορίες για συγκεκριµένες εξετάσεις επισκεφθείτε το Lab Tests online

elGreek
Scroll to Top