Υπηρεσίες

Το χημείο διενεργεί τις ακόλουθες αναλύσεις. Επιλέξτε γράμμα για να δείτε τις ανάλογες αναλύσεις:

A

 • Anti nRNP
 • ANTIBODY
 • Anti Scl-70
 • ANTIBODY
 • Anti SS-A/Ro
 • ANTIBODY
 • Anti SS-B/La
 • ANTIBODY
 • Anti SS-B/La
 • Antibody
 • ANTI
 • TRANSGLUTAMIN
 • SE IgG
 • ANTI
 • TRANSGLUTAMIN
 • SE IgA
 • ANTICARDIOLIPIN
 • TOTAL
 • Antithyroid antibody
 • ASCA
 • ASO titer
 • ACID
 • PHOSPHATASE
 • ALBUMIN
 • ALBUMIN/GLOBUL
 • IN RATIO
 • ALDOLASE
 • ALP
 • AMMONIA
 • Amylase (Abdominal fluid)
 • Apo-B
 • Apo A-1
 • ATHEROGENIC RATIO
 • Antithrombin III
 • APTT
 • ALB/GLO RATIO
 • ALBUMIN
 • ALK. PHOSPHATASE
 • ANTI B2 GLYCOPROTEIN
 • ANTI-GLIADIN IgG
 • Anti-HAV IgG
 • Anti-HAV IgM
 • Anti-HBc
 • Anti-HBc IgG
 • Anti-HBc IgM
 • Anti-HBe
 • Anti-HBs
 • Anti-HCV
 • ANTI-ISLET CELLS ABS(IFA)
 • Anti-MitochondriaAnti-Ovarian Antibodies
 • ACE (SACE ) ANGIOTENSIN
 • Anti-Parietal Cells
 • ANTI-SM Antibody
 • Anti-Sm ANTIBODY
 • Anti-SS-A/Ro Antibody
 • Anti-Smooth Muscle
 • Anti-Tail IgG
 • Anti-Thyroid Colloidal
 • Anti-TPO Antibodies
 • ANTI-TR-Ab
 • ANTI-TRANSGLUTAMINASE IgG
 • ANTI-TRANSGLUTAMINASE IgM
 • Anti Citrullin (CCP )
 • Anti Endomysium IgA
 • Anti Centromere Antibody
 • ALDOSTERONE
 • ANDROSTENEDIONE
 • ACTH(Adrenocorticotropic)
 • Acacia
 • Almond
 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Antithrombin III
 • APTT
 • AMPHETAMINES
 • a1-Antitrypsin
 • ADENOVIRUS IgM
 • Alpha1- Antitrypsin
 • AMOEBA HISTOLYTICA IgG
 • AMOEBA HISTOLYTICA IgM
 • ANA-8S
 • ANA (IFA Hep-2 Test)
 • ANCA-C
 • ANCA-P
 • ANCA Neutrophil Ab(IFA)
 • Anti-dsDNA (C.luciliae)
 • ANTI-GLIADIN IgA
 • ANTI-GLIADIN ABS IGA
 • ANTI-GLIADIN ABS IGG
 • ANTI-tTG IgA
 • ANTI-tTG IgG
 • Anti – Sm Antibody

B

  • BICARBONATE
  • beta-CrossLaps/serum
  • BONE ALK.PHOSPHATASE
  • BILIRUBIN
  • BICARBONATE
  • BORON
  • B2 GLYCOPROTEIN IgG
  • B2 GLYCOPROTEIN IgM
  • Pro BNP
  • B2 GLYCOPROTEIN TOTAL
  • BLOOD GROUP
  • BORRELIA BURGDORFERI ABS
  • Borrelia burgdorferi IgG
  • Borrelia burgdorferi IgM
  • BTA(Bladder Tumor Antigen) BLOOD CULTURE
  • BENCE JONES PROTEIN
  • Banana
  • Barley
  • Bean,White
  • Beech
  • Beef
  • Bermuda
  • BLEEDING TIME
  • BENZODIAZAPINE
  • Beta-2 Microglobulin

C

 • CHLORIDE
 • CK MM
 • COPPER IN SERUM
 • CPK
 • CPK-MB
 • CREATININE (2 HRS URINE)
 • CREATININE (24 HRS URINE)
 • CREATININE
 • CREATININE CLEARANCE
 • CALCIUM (Ca)
 • CHOLESTEROL
 • CPK
 • CREATININE
 • CARBONATE
 • CHELATED COPPER
 • CHROMIUM IN WATER
 • CONDUCTIVITY
 • COPPER IN WATER
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 72-4
 • cANCA- (PR3 SENSITIVE)
 • Cardiolipin IgG Abs.
 • Cardiolipin IgM Abs. CMV ( IgG )
 • CMV(IgM)
 • COMPLEMENT C3c
 • COMPLEMENT C4
 • COOMB’s DIRECT
 • COOMB’s INDIRECT
 • Coxiella burnetti IgM
 • Coxsackie IgM (IFA)
 • Coxsackie IgG (IFA)
 • CRP
 • CRYOGLOBULINS QUALITATIVE
 • C-PEPTIDE
 • C.E.A.
 • CALCITONIN
 • CALCIUM ( 2 HOURS URINE)
 • CALCIUM (24 HOURS URINE)
 • CALCIUM
 • CERULOPLASMIN
 • CHOLESTEROL
 • CASONI
 • CHLAMYDIA (ANTIGEN)
 • CHLAMYDIA (IgA)
 • CHLAMYDIA (IgG)
 • Chlamydia Pneumoniae
 • Clostridium difficile
 • CORTISOL (AM)
 • C1 ESTERASE INHIBITOR
 • CORTISOL (p.m)
 • Candida
 • Carrot
 • Casein
 • Cat
 • Cedar (Mountain)
 • Celery
 • Cereal mix I
 • Cereal mix II
 • Cheese(cheddar)
 • Chenopod mix II
 • Chicken
 • Chocolate
 • Cladosporium
 • Codfish
 • Corn
 • Cow
 • Clotting Time
 • Coagulation III
 • Control Time
 • CANNABINOIDES
 • COCAINE
 • CA 125
 • CALPROTECTIN

D

 • Deoxypyridinoline (Dpd)
 • DEPAKENE (VALPROIC ACID)
 • DOSE GIVEN
 • D-dimer
 • Dried fruit mix
 • DHEA-S
 • DIGOXIN
 • D-Pyridinoline
 • dsDNA-G
 • dRVVT neat/confirm ratio
 • D-dimer
 • Dog

E

 • EAR SWAB
 • EYE SWAB
 • ESR
 • EOS
 • ESR
 • E.COLI
 • ENTEROCOCCI
 • ENA (ELISA) Extractable N
 • ENTEROVIRUSES-IgG
 • ENTEROVIRUSES-IgM
 • Epstein-Barr EBV VCA IgG
 • Epstein Barr EBV-VCA IGM
 • EPSTEIN BARR VCA IgG
 • EPSTEIN BARR VCA IgM
 • Equatorial IgA+IgG
 • ECHINOCOCCUS (HYDATID) Qu
 • Egg White
 • Egg Yolk
 • English Plantain
 • Eucalyptus
 • Echovirus IgG (IFA)
 • Echovirus IgM (IFA)
 • ENA-6 S

F

 • FREE PSA/TOTAL PSA RATIO
 • FRUCTOSAMINE
 • FIBRINOGEN
 • FECAL COLIFORM’S
 • FLUORIDE
 • FREE CHLORINE
 • FREE COPPER
 • FTI
 • Front Acrosome IgM
 • FTA-ABS IgM (IF Test
 • FTA-ABS IgG (IF TEST)
 • FASTING INSULIN LEVELS
 • FERRITIN
 • FOLIC ACID
 • FREE PSA
 • FACTOR IX
 • FACTOR VIII
 • FACTOR X
 • FIBRINOGEN
 • Free T3
 • Free T4
 • FREE TESTOSTERONE
 • FSH

G

 • GLUCOSE 120′
 • GLUCOSE 30′
 • GLUCOSE 60′
 • GLUCOSE 90′
 • GLUCOSE FASTING
 • GLUCOSE
 • GROWTH HORMONE 90 MIN
 • Group A streptococcal Ag
 • Gonorrhea antigen test
 • G6PD
 • G6PD (Hb)
 • GLOBULIN
 • Growth Hormone
 • Garlic
 • Grass mix
 • GROWTH HORMONE 30 MIN
 • GAD-AB
 • GROWTH HORMONE 120MIN
 • GROWTH HORMONE 60MIN

H

 • HSV 2 (IgG-IgM) SCREEN
 • HVS
 • Haptoglobin
 • Hb
 • HbA1c (IFCC) HPLC METHOD
 • HbA1c HPLC (DCCT/NGSP)
 • HBDH
 • HDL-CHOLESTEROL
 • HOMOCYSTEINE HERPES I IgG
 • HERPES I IgM
 • HERPES II IgG
 • HERPES II IgM
 • HIV gag Gene DNA (PCR)
 • HIV I & II antibodies
 • HpSA (H.pylori Ag stool)
 • HSV 1 ( IgG-IgM) SCREEN
 • HSV 1&2 IgG
 • HSV 1&2 IgM
 • Horse
 • Housedust
 • H.P.L
 • HA IgG Antibodies
 • HA IgM Antibodies
 • HBeAg
 • HBsAg
 • HELIC. PY-TEST (BREATH-T)
 • HELICOBACTER PYLORI ABS
 • HERPES I & II IgG (IFA)

I

 • Insta TB (M.Tuberculosis)
 • IGF 1 (SOMATOMEDIN)
 • IGF BP3
 • INDIRECT BILIRUBIN
 • INSULIN RESISTANCE
 • IRON
 • I.N.R
 • IgG3
 • IgG4
 • IgM
 • IMMUNOELECTROPHORESIS IgM
 • INF. MONONUCLEOSIS
 • Influenza A IgM
 • Influenza B IgM
 • INR INT.NOR.RATIO
 • I.C.T.P
 • IA2-AB
 • IgA
 • IgG
 • IgG1
 • IgG2
 • IRON (H.R)

J

No tests starting from J

K

No tests starting from K

L

 • LDH
 • LDL-CHOLESTEROL
 • LEAD
 • LEPTIN
 • LIPASE
 • LITHIUM
 • LP(α)
 • Lipoprint (small dense LDL subfractions)
 • Listeria
 • LISTERIA 1 (IFA)
 • LISTERIA 1:O
 • LISTERIA 4b (IFA)
 • LISTERIA 4b:O
 • LACTATE
 • Last Dose
 • Lupus anticoagulant Lamb
 • LUPUS ANTICOAGULANT
 • LH
 • L.E test
 • Legionella IgG (IFA)
 • Legionella IgM (IFA)
 • Legionella pneumophila Ag
 • LEAD IN WATER

M

 • Mycoplasma pneumoniae IgG
 • Mycoplasma Pneumoniae IgM
 • MYCOPLASMA U.U.
 • MYCOLOGY
 • MAGNESIUM
 • MICROALBUMIN (RAND URINE)
 • MICROALBUMIN (URINE)
 • Mantoux Test
 • MEASLES IgG (IFA)
 • MEASLES IgM (IFA)
 • MUMPS IgG
 • MUMPS IgM
 • MYCOPLASMA C/S HOMINIS
 • MYCOPLASMA HOMINIS
 • MYOGLOBIN MAGNESIUM
 • MTD
 • METHAMPHETAMINE
 • Milk
 • Mite(farinae)
 • Mite(pteronyssinus)
 • Mugwort
 • MALARIA THICK SLIDE

N

 • NITRITE NICKEL IN WATER
 • NITRATE
 • NORMAL CONTROL
 • NOSE SWAB

O

 • OCCULT BLOOD
 • OSMOLALITY (SERUM)
 • OSMOLALITY (URINE)
 • OSTEOCALCINE
 • OESTRADIOL
 • Onion mix
 • Orange
 • OPIATES
 • OESTRIOL
 • OROSOMUCOID PROTEIN
 • Oak mix
 • Oak, White
 • Olive,Black
 • Olive/Ash/Privet mix

P

 • PLATELETS
 • POLYS
 • POTASSIUM
 • PSEUDOMONAS
 • PHENCYCLIDINE
 • PARATHYROID HORMONE
 • PROGESTERONE
 • PROLACTIN
 • pANCA (MPO)
 • Parainfluenza (Types 1-3)
 • PARVOVIRUS B19 IgM(IFA)
 • Paul-Bunnel
 • Post.Acrosome IgM
 • Pro BNP
 • Pregnacy test
 • PPD TUBERCULIN
 • PCV
 • PHENOBARBITONE
 • PHENYTOIN (EPANUTIN)
 • PORPHYRIN IN URINE
 • PHOSPHOROUS
 • POTASSIUM (URINE)
 • POTASSIUM
 • proBNP
 • PROCALCITONIN (PCT)
 • PROST.ACID PHOSPHAT.
 • PROTEIN TOTAL
 • PSA
 • PSEUDOCHOLINESTERASE
 • Protein C
 • pH
 • Pea
 • Peach
 • Peanut
 • Pellitory
 • Penicillium
 • Pine mix
 • Pork
 • Potato
 • Protein C
 • PROTHROMBIN INDEX
 • PUS SWAB
 • PROTHROMBIN TIME
 • PT RATIO
 • Protein S
 • PHOSPHOROUS

Q

No tests starting from Q

R

 • Rubella (IgM)
 • RENIN
 • RBC
 • RHESUS
 • Rotavirus Antigen
 • Rubella (IgG)
 • R.S.V. IgM Rabbit(food)
 • Ragweed mix I
 • Rye
 • R.A test

S

 • SERUM ISULIN 90″
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Sicle Hb
 • SODIUM (URINE)
 • SODIUM
 • SGOT
 • SPUTUM
 • SERUM AMYLASE
 • SERUM COPPER
 • SERUM INSULIN
 • SERUM INSULIN 120″
 • SERUM INSULIN 30″
 • SERUM INSULIN 60″
 • SGPT
 • SULFATE
 • SODIUM
 • STREP A DIRECT ANTIGEN
 • SHBG
 • Sage mix
 • Shellfish mix
 • Soybean
 • SUGAR

T

 • T.BILIRUBIN
 • Tacrolimus (FK 506)
 • TEGRETOL (CARBAMAZEPINE)
 • TIBC
 • TRIGLYCERIDES
 • Troponin T ( TROP T )
 • TOTAL PROTEIN
 • TOTAL HARDNESS(CaCo3)
 • TOTAL DIS.SOLIDS (T.D.S)
 • TOTAL COLIFORM’S
 • TOTAL CHLORINE
 • Total β-hCG quantitative
 • TSH
 • TSH RECEPTOR ABS
 • Total T3
 • Thyroglobulin Antibody
 • Thyroid microsomal abs.
 • Total IgE
 • TOXOPLASMA IgG AVIDITY
 • Toxoplasmosis (IgG)
 • Toxoplasmosis (IgM)
 • TPHA
 • Tomato
 • Total IgE
 • Tuna
 • Turkey
 • Thrombin Time
 • T3
 • T3 up
 • T4
 • TESTOSTERONE
 • THYROGLOBULIN
 • THROAT SWAB

U

 • URINE URIC ACID
 • URINE GLUCOSE FASTING
 • URINE GLUCOSE 120′
 • URINE GLUCOSE 60′
 • URINE KETONES 60′
 • URINE KETONES 120′
 • URINE KETONES FASTING
 • URINE REPORT(GTT)
 • URINE 2 HOURS VOLUME
 • URINE 24 HOURS VOLUME
 • URINE AMYLASE
 • URINE CATECHOLAMINES
 • URINE MAGNESIUM (24 h)
 • URINE MAGNESIUM (RANDOM)
 • URINE PHOSPHORUS
 • URINE PROTEIN
 • URINE FREE CORTIZOL 24 HR
 • UREAPLASMA C/S UREALYTICU
 • UREAPLASMA UREALYTICUM
 • URETHRAL SWAB
 • UIBC
 • UREA
 • UREA URINE 24 HOUR
 • URIC ACID

V

 • VITAMIN D (25-Hydroxy-)
 • VMA
 • Vegetable Mix
 • VALPROIC ACID
 • VANCOMYCIN LEVEL
 • VITAMIN B12
 • VARICCELLA-ZOSTER IgG
 • VARICELLA ZOSTER IGM
 • VDRL
 • VIRUS EBSTEIN BARR

W

 • Walnut
 • Water Culture
 • Water Biochemistry
 • Wheat WOUND SWAB

X

 • Xylose

Y

 • Yeast, Bakers
 • YEAST & MOLD’S

Z

 • ZINC
 • ZINC IN WATER

Other

 • 24hr URINE PROTEIN
 • 5-HIAA
 • γGT
 • 17 OHKS
 • 17a- OH PROGESTERONE
 • β-hCG qualitative
 • 3 Trees Mix
 • 4 Grass Mix
 • 17-β-ESTRAIOL
 • 17 KS (KETOSTEROIDS)
elGreek
Scroll to Top