Εξετάσεις Ζώων

Τα ζώα, όπως και οι άνθρωποι, προσβάλλονται από ασθένειες και πρέπει να κάνουν εξετάσεις για να εντοπίζονται οι ασθένειες αυτές. Σαν αποτέλεσµα, προσφέρουµε διάφορα πακέτα εξετάσεων ειδικά για ζώα.

ΕΞΕΤΑΣΕΙς ΖΩΩΝ

 • FBC + *ESR
 • Protein
 • Albumin
 • ALP
 • Creatinine
 • Glucose

* Upon request

 • FBC + *ESR
 • Protein
 • Albumin
 • ALP
 • ALT SEPT
 • Creatinine
 • Glucose
 • Ca
* Upon request
 • FBC + *ESR
 • ALP
 • ALT
 • Glucose
 • Triglycerides
 • Cholesterol
 • BUN
 • Ca
* Upon request
 • FBC + *ESR
 • CPK
 • LDH
 • Ca
 • K
 • Glucose

* Upon request

 • BUN
 • K, Na, Cl
 • P
 • Triglycerides
 • Glucose
 • BUN
 • K, Na, Cl
 • P
 • Triglycerides
 • Glucose
 • γGT
 • Bilirubin
 • Cholesterol
 • Triglycerides
 • Cholesterol
 • Triglycerides
 • Folic Acid
 • B12
 • Amylase
 • ESC
 • ESR
 • BILIRUBIN
 • CALCIUM (Ca)
 • PHOSPHOROUS
 • IRON
 • ESC
 • ESR
 • BILIRUBIN
 • CALCIUM (Ca)
 • PHOSPHOROUS
 • IRON
 • SGOT
 • CPK
 • LDH
 • FBC + *ESR
 • Protein
 • Albumin
 • Glucose
 • ALP
 • AST
 • γGT
 • Cholesterol
 • Creatinine
 • Ca

* Upon request

elGreek
Scroll to Top